Pute/ armbordstrekk med barrierefilm

En oversikt over våre pute og armbordstrekk/ laken.