Svanemerket

De fleste av våre produkter er i dag miljømerket svanen, og vi forsøker å benytte oss av mest mulig fornybare ressurser i våre produkter. En stor del av vårt sortiment er i dag biologisk nedbrytbart. Ikke bare er vi opptatt av å benytte oss av miljøvennlige materialer. VI er også nøye på hvor vi får råmaterialene fra. Det er fult mulig å kjøpe inn produkter fra Østen, og få dem miljømerket svanen. Dette ønsker vi å unngå, og jobber derfor å ha mest mulig kortreiste produkter. I dag foregår hovedproduksjonen i Sverige og Norge.

Om Svanemerket

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norge. Dette for at dere som forbrukere skal ha en mulighet til å ta ett valg når det kommer til produkter. Svanemerket jobber ikke bare for miljø. Dem stiller også krav til miljø, helse og etikk. 

For mer informasjon; http://www.svanemerket.no/ eller https://no.wikipedia.org/wiki/Svanemerket 

Det finnes også en rekke andre miljømerker som dere kan se etter. 

http://www.svanemerket.no/om-svanemerket/livslopet/svanemerket/merkeoversikt/ KONTAKT OSS: